Det er blevet tid til den årlige generalforsamling, som i år bliver afholdt i forbindelse med arbejdsdagen d. 24/3 – 2019

 

Generalforsamlingen finder sted i Overlund Hallen kl. 13.00

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året til godkendelse
  4. Orientering om ændring af tidspunkt for udbetaling af omkostnings godtgørelse for Eastside frivillige.
  5. Valg til bestyrelsen for en toårig periode
  6. Valg af suppleant for ét år
  7. Valg af revisor for ét år
  8. Eventuelt

 

Vel mødt…


Mvh
Bestyrelsen
Overlund Fodbold GF