Det er blevet tid til den årlige generalforsamling

 

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 16.9.2020 i klublokalet i Overlund hallen kl. 20.00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året til godkendelse

4. Status Skole/Hal projekt.

5. Orientering vedr. omkostningsgodtgørelse.

6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode

7. Valg af suppleant for ét år

8. Valg af revisor for ét år

9. Eventuelt

 

Vel mødt…

Mvh
Bestyrelsen Overlund Fodbold GF